Propozice

Jízda historických motocyklů se jede za běžného silničního provozu po místních komunikacích Královéhradeckého kraje a příhraničního Polska. Každý účastník zodpovídá za technický stav vozidla a jeho používání v silničním provozu. Každý účastník vlastní řidičský průkaz skupiny odpovídající jeho motocyklu, má uzavřeno na přihlášený motocykl do rally pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (zelenou kartu) a jeho motocykl odpovídá předpisům provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích v České republice a Polsku.

Každý účastník bude mít nezbytné vybavení, tj. povinně helmu a brýle (pokud nemá helmu s ochranným štítem). Doporučenou výbavou jsou rukavice a celistvý, pevný oděv a pevná kotníková obuv.

Povinná výbava motocyklu v České republice:

 • elektrické pojistky
 • lékárnička
 • reflexní vesta

Harmonogram rally

22. června: prezence účastníků (13:00 – 17:00),
zahájení, welcome drink v ZOO Safari Dvůr Králové nad Labem
23. června: 1. etapa, start 1. skupiny v 9:00, Safari Hotel, cca 170 km
24 června: 2. etapa, start 1. skupiny v 9:00, Safari Hotel, cca 130 km
25. června: 3. etapa, start 1. skupiny v 9:00, Safari Hotel, cca 190 km,
společenský večer v Hankově domě
26. června: ukončení, návrat účastníků domů

Prezence a přejímka motocyklů

Místo technické a administrativní přejímky pro rally je v Safari Hotelu ve Dvoře Králové nad Labem (ZOO Safari Dvůr Králové n. L.) v čase od 13:00 do 17:00. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout motocykl, které neodpovídá technickému stavu nebo svým vzhledem neodpovídá kritériím pro historická vozidla a kritériím přejímky vozidla k rally a to na místě samém.
Doprovodná a vlečná vozidla budou zaparkována na parkovišti vedle Safari kempu.

Kategorie

Rally je vypsána pro motocykly FIVA kategorií:

 • C – Vintage (1919 – 1930)
 • D – Post Vintage (1931 – 1945)
 • E – Post War (1946 – 1960)
 • F (1961 – 1970)
 • G (1971 – 1980) – mladší motocykly jen pro předchozí domluvě s pořadatelem

Motocykly by měly mít FIVA Identity Card, v opačném případě je nutné doložit autenticitu a historickou původnost motocyklu.

Celkový poplatek za účast

 • 12 000 Kč/osoba – ubytování v hotelu
 • 10 000 Kč/osoba – ubytování ve vlastním karavanu nebo stanu v kempu

Poplatek za účast pokrývá:

 • ubytování na 4 noci včetně snídaně
 • welcome drink ve středu 22. června
 • večeři 23., 24. a 25. června
 • oběd 23., 24., a 25. června
 • odpolední občerstvení 23., 24. a 25. června
 • společenský večer včetně občerstvení 25. června
 • návštěvu ZOO Dvůr Králové nad Labem včetně Safari Bus
 • možnost využití hotelového bazénu
 • kryté parkoviště motocyklů včetně ostrahy
 • možnost využití servis vozu v parkovišti
 • možnost využití svozového vozu
 • vstupy na navštívená místa
 • shuttle mezi hotely
 • upomínkovou plaketu
 • triko z akce

Poplatek za účast nepokrývá mj.:

 • pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (zelenou kartu)
 • zdravotní pojištění
 • úrazové pojištění
 • pohonné hmoty

Přihlášky

Přihláška do rally jakož i propozice jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách VCC Dvůr Králové n. L. (www.vcc.cz).

Vozidla do rally budou zařazena na základě zpětného potvrzení předem zaslané a řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2016.

Potvrzení přihlášek: cca 31. března 2016.

Provedení platby: do 20. května 2016.

Storno poplatky:

 • do 20. května 2016: 0% ze zaplaceného poplatku
 • do 30. května 2016: 50% ze zaplaceného poplatku
 • po 30. květnu 2016: 100% ze zaplaceného poplatku

Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje možnost změnit propozice podle konkrétní situace. Protesty účastníků proti organizaci a hodnocení se nepřipouští.

Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené svým chováním. V případě jakékoliv poruchy či poškození vozidla nebude uplatňovat náhradu po pořadateli.