Platby

Účastnický poplatek se skládá ze dvou částí, ze startovného a z ubytování. Proto prosíme proveďte dvě platby.

1. platba

startovné

5 500,00 Kč
(pět tisíc pět set)

Termín splatnosti: 20. května 2016

Číslo účtu: 270823621 / 0300

Banka: ČSOB

Variabilní symbol: 22062016

Zpráva pro příjemce: jména účastníků

2. platba

ubytování a hotelové (kempové) služby

6 000,00 Kč (ubytování v hotelu)
(pět tisíc)
4 000,00 Kč (ubytování v kempu ve vlastním karavanu nebo stanu)
(čtyři tisíce)

Termín splatnosti: 20. května 2016

Číslo účtu: 264393979 / 0300

Banka: ČSOB

Variabilní symbol: 22062016

Zpráva pro příjemce: jména účastníků

Celkem

Ubytování v hotelu: 11 500.00 Kč (5 500 + 6 000) na osobu.

Ubytování v kempu: 9 500.00 Kč (5 500 + 4 000) na osobu.

Doklad o zaplaceni obdržíte během přejímky 22. června.